aku

Aku ibarat burung kecil yang mahu padamkan api yang besar,

Sunday, February 13, 2011

Facebook and twitter driving force behind Egypt’s new government (Video) - National People in the News | Examiner.com

Facebook and twitter driving force behind Egypt’s new government (Video) - National People in the News | Examiner.com

fav quote.


Aku ibarat burung kecil yang mahu padamkan api yang besar.

Tajul Molok@facebook

Tajul Molok

Twitter / Home

Twitter / Home

Dug and Dig.

Dug and Dig.

Jalan yang benar. Insyallah: Insyallah.

Jalan yang benar. Insyallah: Insyallah.

Taman Rumah Etek

Taman Rumah Etek

Semalam 2.

Semalam 2.

Duit Bintang

Duit Bintang

Padat Nutrisi.

Padat Nutrisi.

My Tea Time Blog

My Tea Time Blog

Ya Nabi Salam Alaika.

Ya Nabi Salam Alaika.

Zone Harga Perang

Zone Harga Perang

Ayam Soli

Ayam Soli

Kerja Rumah Baba

Kerja Rumah Baba

Salam.


Welcome to my blog.